ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ครูประจำหลักสูตร IEP สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 138/30-32 ซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-9 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร10900
หมายเลขโทรศัพท์: 02-116-7778
หมายเลขโทรสาร: 02-116-7778
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 088-809-9900
ที่อยู่อีเมล์: makeawit@yahoo.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา