ตำแหน่งงานตามชื่อบริษัท

ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทจำนวน 75 แห่ง


 1. fortune foam products (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: พนักงานขาย และ คอลล์เซ็นเตอร์ จำหน่ายโฟมแผ่น โฟมก่อสร้าง โฟมพุ่ม โฟมกระทง โฟมห้องเย็น
 2. Kbank Contact Center (คูหาที่ 8) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 8)
  • ลักษณะงาน: ผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ กสิกรไทย (K-Contact Center)
 3. ppp (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ppp
 4. STARS TECHNOLOGIES INDUSTRIAL LTD. (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: Engineering
 5. Sun food international (คูหาที่ 15) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 15)
  • ลักษณะงาน: อาหารแปรรูป (เนื้อไก่)
 6. The Pizza Company (คูหาที่ 30) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 30)
  • ลักษณะงาน: ร้านอาหาร
 7. กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 54)
  • ลักษณะงาน: ประกันภัย
 8. คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 66)
  • ลักษณะงาน: โรงแรม
 9. ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 6)
  • ลักษณะงาน: ต่อตัวถังรถพ่วงรถบรรทุก
 10. ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 1)
  • ลักษณะงาน: ธุรกิจพลาสติก
 11. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ผลิต-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนื้อไก่มาตรฐานการส่งออก
 12. ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 28)
  • ลักษณะงาน: -
 13. ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด (คูหาที่ 16) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 16)
  • ลักษณะงาน: ธุรกกิจค้าปลีก
 14. ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 14)
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายวัสุก่อสร้าง
 15. ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 21)
  • ลักษณะงาน: สื่อสารและโทรคมนาคม
 16. ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด (คูหาที่ 4) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 4)
  • ลักษณะงาน: ที่ปรึกษาด้านประกันภัย
 17. ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 34)
  • ลักษณะงาน: ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
 18. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 12)
  • ลักษณะงาน: การเงินและการธนาคาร
 19. นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา เครื่องครัว
 20. น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 40)
  • ลักษณะงาน: ผลิตน้ำตาลทรายขาว
 21. บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (คูหาที่41) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 41)
  • ลักษณะงาน: ขายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 22. บ.เมืองไทยประกันชีวิต (คูหาที่ 44) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 44)
  • ลักษณะงาน: การประกันภัย
 23. บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 43)
  • ลักษณะงาน: รับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเจนเนอเรเตอร์
 24. บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: รับผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
 25. บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 25)
  • ลักษณะงาน: สั่งซื้อ
 26. บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต (ร้อยเอ็ด)(คูหาที่ 26) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 26)
  • ลักษณะงาน: ประกันภัย
 27. บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 42)
  • ลักษณะงาน: อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 28. บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ครูประจำหลักสูตร IEP สอนเป็นภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 29. บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 จากพื้นฐานความคิดว่าจะสร้างบริษัท ผลิตบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากลจนถึงปัจจุบันบริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือไปทั่วโลก มีลูกค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยและระดับโลก บริษัทฯได้มีการขยายฐานการผลิตและรวมถึงมีบริษัทในเครือที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ฮ่องกง เวียดนาม อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯกำลังพัฒนาบริการรูปแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จึงต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดสร้างสรรค์และรักการทำงานที่ท้าทายมาร่วมงานกับเรา
 30. บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส(1998)จำกัด (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: อาคารอิ่มวิเศษ 857/1 หมู่13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
 31. บริษัท เกรทเตอร์แดนแมท จำกัด (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: พัฒนาระบบภายในของบริษัท และการใช้งานของลูกค้า
 32. บริษัทซิลค์สแปนจำกัด (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: แนะนำข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์(ทางโทรศัพท์)ให้ลูกค้าที่สนใจทำประกันกับบริษัทฯ ไม่ต้องออกพบลูกค้า ทำงานประจำที่อ๊อฟฟิศ
 33. บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 10)
  • ลักษณะงาน:
 34. ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 32)
  • ลักษณะงาน: ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
 35. ผลิตปัญญา จำกัด (คูหาที่ 2) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 2)
  • ลักษณะงาน: จดทำระบบการหางานและรับสมัครงานผ่านทางwebsite
 36. ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 56)
  • ลักษณะงาน: โรงแรม
 37. มบจ.กรุงไทย แอกซ่า (คูหาที่ 9) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 9)
  • ลักษณะงาน: เพื่อฝึกอบรมและธุรกิจประกันชีวิต (ประกันภัย)
 38. มูราโมโด้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) (คูหาที่53) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 53)
  • ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนและประกอบชิ้นงานอิเลคทรอนิคส์
 39. ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 19)
  • ลักษณะงาน: จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
 40. ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: บรรจุข้าวสารส่งออก
 41. รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 5)
  • ลักษณะงาน: โรงละครสยามนิรมิต
 42. ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 33)
  • ลักษณะงาน: อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 43. วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 3)
  • ลักษณะงาน: ประกันวินาศภัย
 44. วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 17)
  • ลักษณะงาน: ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออก
 45. สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 46. สนง.คุณพรทิพย์ กุลหลี (คูหาที่ 23) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 23)
  • ลักษณะงาน: ประกันภัย
 47. สหชัย อลูมิเนียม-อัลลอย (คูหาที่67) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 67)
  • ลักษณะงาน: ประกอบติดตั้งกระจก โลหะ และสระว่ายน้ำ
 48. สันติบุรี เดเวอลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (คูหาที่ 20) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 20)
  • ลักษณะงาน: สนามกอล์ฟ
 49. อัลฟาเมตริคส์ จำกัด (คูหาที่ 27) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 27)
  • ลักษณะงาน: เป็นที่ปรึกษา พัฒนาและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์อปแวร์ทั้งในและต่างประเทศ
 50. อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ ึ71)
  • ลักษณะงาน: ผู้ผลิตโวล่าเซลล์ สร้างและออกแบบเครื่องจักร
 51. อาระยะยนตรกิจ (คูหาที่ 60) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 60)
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายรถมือสองและให้บริการสินเชื่อ
 52. อารีมิตร ยนตรการ จำกัด (คูหาที่ 57) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 57)
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายรถจักรยานยนต์
 53. อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (คูหาที่ 58) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 58)
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
 54. อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 59)
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี
 55. เจเทคโต (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ควบคุมคุณภาพ
 56. เจเทคโต (ไทนแลนด์) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ตรวจสอบคุณภาพ Qa/Qc
 57. เจเอ็มที ลาบอเรตอรีส จำกัด (คูหาที่68) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 68)
  • ลักษณะงาน: ผลิตเครื่องสำอาง
 58. เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป(เครื่องเจริญโภคภัณฑ์) (คูหาที่ 22) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 22)
  • ลักษณะงาน: ผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีม
 59. เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท ขนม ลูกอม อาหารและยา ตามมาตรฐาน ISO9001, FSSC22000
 60. เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในร้านขายยาทั่วประเทศ ลักษณะงานให้ข้อมูลเสนอผลิตภัณฑ์และทำการตลาดสมุนไพรแก่ผู้สนใจและร้านขายยา ต้องการรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ฝ่ายขาย 2.ฝ่ายขายภาษาต่างประเทศ 3.ฝ่ายการตลาด 4.กราฟฟิคดีไซน์ 4.เว็ปดีไซน์ 5.ไอทีซัพพอร์ท 6.ฝ่ายบัญชี
 61. เมคเคอร์โฮม จำกัด (คูหาที่55) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 55)
  • ลักษณะงาน: รับสร้างบ้าน
 62. เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 51)
  • ลักษณะงาน: แปรรูปอาหาร
 63. เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 31)
  • ลักษณะงาน: ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
 64. เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 11)
  • ลักษณะงาน: กฎหมายและติดตามเร่งรัดหนี้สิน
 65. เอเชยโมดไฟล์ จำกัด (คูหาที่ 37) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปรทั้งในและต่างประเทศ
 66. เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 24)
  • ลักษณะงาน: ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก
 67. แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 13)
  • ลักษณะงาน: ผลิตเสื้อผ้าชุดกีฬาส่งออกต่างประเทศ
 68. แป้งตะวันออกเฉยงเหนือ (1987) จำกัด (คูหาที่ 63) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ผลิตแป้งมันสัมปะหลัง
 69. แม่กลองเวชกิจ จำกัด (คูหาที่ 61) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 61)
  • ลักษณะงาน: สถานพยาบาล
 70. แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 29)
  • ลักษณะงาน: สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์ สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และนมโค สายธุรกิจอาหารแช่แข็ง สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 71. แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: โทรคมนาคม
 72. โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 18)
  • ลักษณะงาน: ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การประมง
 73. โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ )
  • ลักษณะงาน: ธุรกิจโรงแรม
 74. โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 52)
  • ลักษณะงาน: โรงแรม
 75. ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) (ตำแหน่งงาน) (คูหาที่ 7)
  • ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์