ตำแหน่งงานตามชื่อตำแหน่งงาน

ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งงานจำนวน 490 แห่ง


 1. Intensive English Program Teacher (คูหาที่ 2)
  • เงินเดือน 28,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 2. Software Engineeri / Network & Developement Engineer / IT Infrastructure Support (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ,
 3. ช่างเทคนิค / พนง.ผลิต / พนง.Q.C. (ประจำหน่วยผลิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล) (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 10,800 บาท / สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน / เพศ ชาย,
 4. ธุรการการเงินและพัสดุ, ธุรการการบัญชี และพัสดุ, ธุรการและบุคคล, ธุรการฟาร์ม (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 5. ผู้แทนขาย (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 15,300 บาท / สวัสดิการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. / เพศ ชาย, หญิง
 6. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 7. . พนักงานเซลส์แอดมินิสเตรชั่น หรือธุรการขายภายในประเทศ, ต่างประเทศ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 8. .สัตวบาลการผลิตประจำฟาร์มไก่, สุกร (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 9. .หัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 10. Account Officer (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ 5วัน/ส. / เพศ ,
 11. Admin Officer ประชาสัมพันธ์คุณภาพอ้อย (คูหาที่ 10)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 12. Administration Support Officer (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 13,000 บาท / สวัสดิการ 5วัน/ส. / เพศ ชาย, หญิง
 13. Assistant Breeders (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 14. Assistant Sales & Product Development Manager (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 15. BARTENDER (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 16. Bell / Driver Captain (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 17. BELL BOY (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 18. Branch Technical Officer (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 5วัน/ส. / เพศ ชาย,
 19. Business Intelligence Engineer (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 20. Call Center (ไทย/อังกฤษ) (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 19,000 บาท / สวัสดิการ ทำงานเป็นกะ / เพศ ชาย, หญิง
 21. Call Center Agent ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 22. Commis Bakery (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 23. COOK (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 24. Cook Canteen (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 25. Customer Quality Engineer / Supplier Quality Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ,
 26. Direct Sales Staff (ขาย SIM) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 13,000 บาท / สวัสดิการ 6วัน/ส. / เพศ ชาย, หญิง
 27. Engineer (คูหาที่ 53)
  • เงินเดือน 16,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดเสาร์-อาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 28. Engineer (Power and Facility) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 22,000 บาท / สวัสดิการ 5วันต่อสัปดาห์ / เพศ ชาย,
 29. Engineer Automation (คูหาที่ 13)
  • เงินเดือน 17,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 30. Engineer การผลิต (คูหาที่ 13)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 31. ENGINEERING AIR CONDITIONER (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 32. ENGINEERING ELECTRICIAN (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 33. ENGINEERING ELECTRONIC (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 34. ENGINEERING PLUMBER (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 35. Export Sales (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 36. Foreman (ชลบุรี) (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 37. Front Office Supervisor (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 38. General Engineer (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 39. Guest Relation Ofiicer (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ตามนโยบาย / เพศ ชาย, หญิง
 40. Health & Enviroment Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ,
 41. Housekeeping Clerk (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 42. HR (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 43. Injection Molding Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ,
 44. IT Support (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 45. IT SUPPORT (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 46. IT Support (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 47. IT Support (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ กะเช้า 08.00-17.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 48. IT Support / เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 14,000 บาท / สวัสดิการ 8.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 49. IT System Engineer (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 50. Maintenance Engineering (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ,
 51. Marker (คูหาที่ 13)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ , หญิง
 52. Marketing Officer (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ 5วัน/ส. / เพศ ชาย, หญิง
 53. Marketing Officer (Fixed Boradband) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ 5วัน/ส. / เพศ ชาย, หญิง
 54. Merchandiser (การตลาด) (คูหาที่ 13)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ , หญิง
 55. Pattern (คูหาที่ 13)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ , หญิง
 56. PLC Engineer / System Design Engineer / Technology Development Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 57. Presales (คูหาที่ 27)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 58. Procurement Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 59. Production (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 60. Production and Quality Control Manager (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 61. Production Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ,
 62. Programmer (คูหาที่ 53)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดเสาร์-อาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 63. Programmer (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 20,000 บาท / สวัสดิการ - สร้าง Web Application ที่มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาประมวลผลโดยการใช้ ASP.NET, C#, Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS - เขียนและพัฒนาโปรแกรม/Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในองค์กร - แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม/Web Application ตามที่ USER แจ้ง - ใช้คำสั่ง SQL และ Store Procedure ในการพัฒนาโปรแกรม/Web Application / เพศ ชาย, หญิง
 64. Programmer / Tester (สนญ) (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 21,000 บาท / สวัสดิการ 08.00 - 17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 65. PURCHASING OFFICER (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 66. QA&QC Engineer (คูหาที่ 7)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 67. QS (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 68. Quality Assurance (Grow Out) (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 69. RECEPTIONIST (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 70. Reservation Manager (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 71. RESTAURANT CASHIER (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 72. Room attandant (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 73. Sale / AE (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 74. Sales & Product Development (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 75. Sales Administrative (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 76. Sales Engineer (สนญ.ใหญ่ กรุงเทพฯ) (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ. - ศ / เพศ ชาย,
 77. SECRETARY (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 78. SECURITY OFFICER (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 79. Software Engineer (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 80. STEWARD (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 81. Store Officer (คูหาที่ 10)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 82. System / Network Engineer (สนญ) (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 23,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 83. TCT (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 84. WAITER & WAITRESS (คูหาที่ 52)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 85. กรฟฟิคดีไซน์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ กะเช้า 08.00-17.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 86. การตลาด (คูหาที่ 20)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 87. การตลาดระหว่างประเทศ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 88. การตลาดระหว่างประเทศ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 89. กุ๊ก (ครัวไทย,จีน,ยุโรป) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 90. กุ๊กอาหารพนักงาน (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 91. ขายต่างประเทศ (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 92. ขายภายในประเทศ (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 93. คนสวน (ประจำโครงการบ้านจัดสรร- หมู่บ้าน ดิไอคอน) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 300 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 94. ครูประจำหลักสูตรสองภาษา (คูหาที่ 2)
  • เงินเดือน 26,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 95. คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (คูหาที่ 67)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 96. จนท. Booking (คูหาที่ 17)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 97. จนท.จัดหาสถานี (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 98. จนท.บัญชี-ธุการ (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ , หญิง
 99. จป.วิชชาชีพ (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 100. จป.วิชชาชีพ (คูหาที่ 17)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 101. จป.วิชาชีพ (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 102. ช่างCNC/ช่างกลึง (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 103. ช่างกลึง (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 12,600 บาท / สวัสดิการ จ-ส / เพศ ชาย,
 104. ช่างกลึง/กัด/ไส/มิลลิ่ง (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 105. ช่างซ่อมบำรุง (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 106. ช่างซ่อมบำรุง (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 107. ช่างซ่อมบำรุง (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 9 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 108. ช่างซ่อมบำรุง / ช่างก่อสร้าง (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ 13.00-22.00 / เพศ ชาย,
 109. ช่างซ่อมรถบรรทุก (ชลบุรี) (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 110. ช่างทั่วไป (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 111. ช่างบริการ ประจำสาขากรุงเทพฯ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 112. ช่างประจำเครื่อง (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 113. ช่างประจำโรงงานและช่างประจำฟาร์ม (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 114. ช่างประปา / ช่างก่อสร้าง (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 115. ช่างยนต์ (คูหาที่ 60)
  • เงินเดือน 8,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 116. ช่างยนต์ (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 117. ช่างยนต์ (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 118. ช่างระยะพิทซ์ (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 119. ช่างรายวัน (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 120. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 12,600 บาท / สวัสดิการ จ-ส / เพศ ชาย,
 121. ช่างเชื่อม (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 12,600 บาท / สวัสดิการ จ-ส / เพศ ชาย,
 122. ช่างเชื่อม (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 123. ช่างเทคนิค (คูหาที่ 67)
  • เงินเดือน 9,240 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 124. ช่างเทคนิค / โฟร์แมน (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 125. ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 10,800 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 126. ช่างเทคนิค/บำรุงรักษา (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ เข้ากะ / เพศ ชาย,
 127. ช่างเทคนิคงานแสดง (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ 13.00-22.00 / เพศ ชาย,
 128. ช่างแมคคานิค (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 129. ช่างไฟฟ้า (คูหาที่ 68)
  • เงินเดือน 9,240 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 130. ช่างไฟฟ้า (คูหาที่ 61)
  • เงินเดือน 10,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 131. ช่างไฟฟ้า (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 132. ช่างไฟฟ้ารถยนต์และแอร์รถยนต์ (ชลบุรี) (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 133. ช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 134. ตัวแทนขายประกันชีวิต (คูหาที่ 9)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 135. ตัวแทนประกันชีวิต (คูหาที่ 44)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 136. ที่ปรึกษาการขาย (บ้านจัดสรร) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 10 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 137. ที่ปรึกษางานบริการ Service Advisor (ชลบุรี) (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 138. ที่ปรึกษาทางการเงิน (คูหาที่ 26)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จันทร์-ศุกร์ / เพศ ชาย, หญิง
 139. ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน (คูหาที่ 23)
  • เงินเดือน 10,000 บาท / สวัสดิการ full time / เพศ ชาย, หญิง
 140. ธุรการ (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 141. ธุรการการขาย (คูหาที่ 58)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 142. ธุรการหญิง (คูหาที่ 67)
  • เงินเดือน 9,240 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 143. นศ.ฝึกงาน (คูหาที่ 56)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 144. นักวิชชาการเกษตร (คูหาที่ 10)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 145. นักวิชาการฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์/ผู้ช่วย โภชนากรอาหารสัตว์ (ประจำกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 146. นักศึกษาฝึกงาน (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 200 บาท / สวัสดิการ 9.30-18.30 / เพศ ,
 147. นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล (คูหาที่ 11)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 148. นักแสดง (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 13.00-22.00 / เพศ ชาย, หญิง
 149. บัญชี (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 150. บัญชี (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ กะเช้า 08.00-17.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 151. บาริสต้า (พนักงานชงกาแฟ) (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 152. บาร์เทนเดอร์ (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 153. ประจำฝ่ายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกัน คุณภาพ, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, บรรจุและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 154. ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประจำใน กรุงเทพฯ, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 155. ประสานงานขาย (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 156. ผจก.มินิมาร์ทฝึกหัด (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 157. ผจก.ร้านกาแฟฝึกหัด (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 158. ผจก.สถานีบริการฝึกหัด(ปั๊มน้ำมัน) (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 159. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 160. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 161. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 35,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 162. ผู้จัดการฝ่ายขาย(โรงแรม) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 25 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 163. ผู้จัดการฝ่ายตลาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 164. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 165. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 166. ผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 167. ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโรงงาน (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 168. ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 169. ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 30,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 170. ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 171. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 172. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 173. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 11)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 174. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 175. ผู้ช่วยผู้บริหาร (ด้านการตลาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 20 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 176. ผู้แนะนำการลงทุน (Wealth Trainee) ประจำสาขาทั่วประเทศ (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 177. ฝ่ายการตลาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ กะเช้า 08.00-17.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 178. ฝ่ายขาย (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ มีทั้งหมด 3 ช่วงเวลา 1.กะเช้า 08.00-17.00 น. 2.กะเย็น 17.00-01.00 น. 3. กะดึก 00.00-09.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 179. พนง.ธุรการการขายประจพสนง.หนองแขม กทม. (คูหาที่ 22)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 จ.-ศ / เพศ ชาย, หญิง
 180. พนง.ประสานระบบสารสรเทศ ประจำสนง.ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (คูหาที่ 22)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 จ.-ศ. / เพศ ชาย, หญิง
 181. พนง.เสิร์ฟ (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 182. พนักงงานจัดซื้อ (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 25,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 183. พนักงงานบัญชี (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 13,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 184. พนักงงานออกแบบตกแต่งภายใน (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 185. พนักงาน (คูหาที่ 41)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 186. พนักงาน (กัมพูชา-ต่างด้าว) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 187. พนักงานการตลาด (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 188. พนักงานการเงิน (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 189. พนักงานขับรถ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 300 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 190. พนักงานขับรถ (คูหาที่ 31)
  • เงินเดือน 9,220 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 191. พนักงานขับรถ (คูหาที่ 19)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ ทำงาน 6 วัน / เพศ ชาย, หญิง
 192. พนักงานขับรถ (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 193. พนักงานขับรถ 4,6,10,12 เครน (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 194. พนักงานขับรถ 6 ล้อ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 195. พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน / ขับรถเทเลอร์ (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 196. พนักงานขับรถส่งสินค้ามินิมาร์ท (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 197. พนักงานขาย (คูหาที่ 57)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 198. พนักงานขาย (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 17,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 199. พนักงานขาย (คูหาที่ 60)
  • เงินเดือน 7,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 200. พนักงานขาย (คูหาที่ 59)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 201. พนักงานขาย (คูหาที่ 58)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 202. พนักงานขาย (คูหาที่ 31)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 203. พนักงานขาย (คูหาที่ 19)
  • เงินเดือน 11,000 บาท / สวัสดิการ ทำงาน6วัน / เพศ ชาย, หญิง
 204. พนักงานขาย (PC) สาขา รังสิต พระราม2 เชียงใหม่ บางบัวทอง (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 13,500 บาท / สวัสดิการ ทำงาน 2 กะ 08.00-17.00 / 10.00-19.00 / เพศ ชาย, หญิง
 205. พนักงานขาย PC(สี) +อื่นๆ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 206. พนักงานขาย ประจำพื้นที่อุดร/พัทยากรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ (คูหาที่ 22)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ จ-ส 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 207. พนักงานขาย, ซุปเปอร์ไวเซอร์ขาย (ในเขต กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด) (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 208. พนักงานขายชิ้นส่วนไก่และไส้กรอก ประจำสาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี ประจำ โรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 209. พนักงานขายต่างประเทศ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 210. พนักงานขายประจำศูนย์บริการ (คูหาที่ 21)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 211. พนักงานขายภาษาต่างประเทศ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ มีทั้งหมด 3 ช่วงเวลา 1.กะเช้า 08.00-17.00 น. 2.กะเย็น 17.00-01.00 น. 3. กะดึก 00.00-09.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 212. พนักงานขายอาหารสัตว์ประจำเขตต่าง ๆ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 213. พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 214. พนักงานคลังสินค้า (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 215. พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขากรุงเทพฯ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ -วันทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ - เวลาทำงาน 08.00 - 17.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 216. พนักงานจดออเดอร์ (คูหาที่ 31)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 217. พนักงานจัดซื้อ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 8,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 218. พนักงานจัดซื้อ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 219. พนักงานจัดซื้อ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 1. มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรอง 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้คล่อง / เพศ ชาย, หญิง
 220. พนักงานจัดซื้อ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 221. พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำกรุงเทพฯ), หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครราชสีมา (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 222. พนักงานจัดเรียงตามร้าน (คูหาที่ 19)
  • เงินเดือน 10,000 บาท / สวัสดิการ ทำงาน 6 วัน / เพศ ชาย, หญิง
 223. พนักงานจัดเรียงสินค้า (คูหาที่ 25)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 224. พนักงานฉากหลังและสนับสนุนการแสดง (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ 13.00-22.00 / เพศ ชาย,
 225. พนักงานฉายภาพยนต์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 9 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 226. พนักงานช่าง (คูหาที่ 57)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 227. พนักงานช่างเทคนิค (คูหาที่ 59)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 228. พนักงานตรวจเช็คสินค้า สาขารังสิต พระราม2 เชียงใหม่ บางบัวทอง (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 13,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-19.00 / เพศ ชาย,
 229. พนักงานติดรถขาย (คูหาที่ 31)
  • เงินเดือน 9,150 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 230. พนักงานต้อนรับ (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 231. พนักงานต้อนรับ (คูหาที่ 20)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 232. พนักงานต้อนรับ-รับโทรศัพท์ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 233. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 234. พนักงานทั่วไป (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 310 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 235. พนักงานทำความสะอาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 236. พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ (คูหาที่ 60)
  • เงินเดือน 7,200 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 237. พนักงานทำสวน/ขับรถ (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ พักประจำได้ / เพศ ชาย,
 238. พนักงานทำอาหาร (คูหาที่ 30)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 239. พนักงานทีมส่ง (คูหาที่ 19)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ทำงาน 6 วัน / เพศ ชาย, หญิง
 240. พนักงานธนกิจฝึกหัด (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 241. พนักงานธุรการ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Word,Excel,PowerPoint / เพศ ชาย, หญิง
 242. พนักงานธุรการ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 243. พนักงานธุรการ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 244. พนักงานธุรการบริหาร (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 245. พนักงานธุรการยานยนต์ (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 246. พนักงานธุรการโครงการชั่วคราว 4 เดือน (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 247. พนักงานบริการลูกค้า (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 38 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 248. พนักงานบริการเสิร์ฟ (คูหาที่ 30)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 249. พนักงานบริหารฐานข้อมูล (คูหาที่ 25)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 250. พนักงานบัญชี (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 251. พนักงานบัญชี (คูหาที่ 59)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 252. พนักงานบัญชี (คูหาที่ 58)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 253. พนักงานบัญชี (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 254. พนักงานบัญชี ธุรการ (คูหาที่ 60)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 255. พนักงานบัญชี, พนักงานบัญชีอาวุโส,หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 256. พนักงานบันทึกข้อมูล (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 257. พนักงานบุคคล (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 258. พนักงานบุคคล (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง / เพศ ชาย, หญิง
 259. พนักงานบุคคล (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 260. พนักงานบุคคลโรงงาน (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 261. พนักงานประจำฝ่ายการตลาด (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 262. พนักงานผสมสี (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ส : 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 263. พนักงานผสมสี (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 264. พนักงานฝ่ายผลิต (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 300 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 265. พนักงานฝ่ายผลิต (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ เข้ากะ / เพศ ชาย, หญิง
 266. พนักงานฝ่ายผลิต (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 267. พนักงานยกของ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 300 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 268. พนักงานรักษาความปลอดภัย (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ เข้ากะ 12 ชม. / เพศ ชาย, หญิง
 269. พนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 350 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 270. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำโครงการบ้านจัดสรร- หมู่บ้าน ดิไอคอน) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 271. พนักงานรับรถ (คูหาที่ 59)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 272. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (คูหาที่ 59)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 273. พนักงานวิเคราะห์สถิติ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 274. พนักงานสต๊อกอะไหล่ (คูหาที่ 59)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 275. พนักงานสำนักงาน (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 276. พนักงานสินค้าอาหารสด (คูหาที่ 25)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 277. พนักงานสินค้าอุปโภค (คูหาที่ 25)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 278. พนักงานสินค้าเบเกอรี่ (คูหาที่ 25)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ เช้า/บ่าย/ค่ำ / เพศ ชาย, หญิง
 279. พนักงานสินเชื่อ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 280. พนักงานส่งเสริมการขาย (ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล) (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 281. พนักงานส่งเอสารประจำศูนย์ประสานงาน (คูหาที่ 4)
  • เงินเดือน 11,500 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.30 / เพศ ชาย,
 282. พนักงานเติมน้ำมัน (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 300 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 283. พนักงานเย็บ (คูหาที่ 17)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 284. พนักงานเสิร์ฟ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 285. พนักงานเอกสารต่างประเทศ ขาเข้า/ ขาออก (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 286. พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 13,500 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.30 : จ.-ศ / เพศ ชาย, หญิง
 287. พนักงานแผนกซ่อมบำรุง (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 13,500 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.30 : จ-ศ / เพศ ชาย,
 288. พนักงานโปรแกรมเมอร์ (คูหาที่ 14)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 289. พนักงานโลจิสติคส์ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 290. พยาบาล (คูหาที่ 61)
  • เงินเดือน 20,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 291. ร.ป.ภ. (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 292. รองผู้ช่วยผู้จัดการ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 15 บาท / สวัสดิการ สามารถทำงานเป็นกะได้ / เพศ ,
 293. รับสมัครผู้ทุพพลภาพ (ผู้พิการ) (คูหาที่ 11)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 294. ล่ามภาษาอังกฤษ(ทำงาน 9-16 เมษายน 60) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ - จ้างงานแบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2560 (ไม่มีพันธะผูกพันในระยะยาว) - ยินดีรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ - ยินดีรับสมัครผู้ทำงานประจำ / เพศ ชาย, หญิง
 295. วิศกรเครื่องกล (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 20,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 296. วิศวกร (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ.ส : 09.00-18.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 297. วิศวกร (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 298. วิศวกร (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 299. วิศวกร (Engineering Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 300. วิศวกรกระบวนการผลิต (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 เปลี่ยนตามโรงงาน / เพศ ชาย,
 301. วิศวกรการผลิต (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 24,000 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00น. / เพศ ชาย, หญิง
 302. วิศวกรการพิมพ์ (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 303. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 17,300 บาท / สวัสดิการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. / เพศ ชาย, หญิง
 304. วิศวกรคุมงาน (คูหาที่ 55)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย,
 305. วิศวกรประจำฟาร์ม (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 306. วิศวกรประจำโรงงาน (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 307. วิศวกรฝ่ายผลิต (คูหาที่ 18)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย,
 308. วิศวกรวางแผน (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 309. วิศวกรส ารวจภัย (Risk Engineer) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 310. วิศวกรสนับสนุนการขาย (Sales Engineer) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 311. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (คูหาที่ 10)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 312. วิศวกรออกแบบเครื่องจักร (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 313. วิศวกรเครื่องกล (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 314. วิศวกรเครื่องกล (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 315. วิศวกรเครื่องมือวัด (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย,
 316. วิศวกรแมคคาทรอนิค (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 317. วิศวกรโครงการ Project Engineer (คูหาที่ 10)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 318. วิศวกรโยธา (คูหาที่ 67)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 319. วิศวกรโยธา (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย,
 320. วิศวกรโยธา (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 321. วิศวกรโยธา / Senior Civil Engineer (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 20,000 บาท / สวัสดิการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 / เพศ ชาย,
 322. วิศวกรไฟฟ้า (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 18,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 323. วิศวกรไฟฟ้า (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 18,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 324. วิศวกรไฟฟ้า (คูหาที่ 15)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 325. สถาปนิก (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 326. สถาปนิกออกแบบ (คูหาที่ 55)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 327. สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่, สุกร (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 328. หง. QC.FG&PK (คูหาที่ 68)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 329. หง.QC.Micro (คูหาที่ 68)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 330. หัวหน้ากะผลิต (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 331. หัวหน้างานคลังสินค้า (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 332. หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 333. หัวหน้างานจัดสินค้า (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 334. หัวหน้างานผลิต (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 335. หัวหน้างานฝึกหัดเกษตรกลวิธาน (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 336. หัวหน้าผลัด / คุมเครื่อง Lover Pinch (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 337. หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด NewGenTrainee (คูหาที่ 16)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 338. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 339. หัวหน้าแผนกปลาและอาหารทะเล (คูหาที่ 25)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ เช้า/บ่าย/ค่ำ / เพศ ชาย, หญิง
 340. หัวหน้าแผนกผลิต (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 341. เข้าหน้าที่ลูกค้าสัมพัธ์ (Call Center) ประจำจังหวัดขอนแก่น (คูหาที่ 21)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 342. เจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ Material Science Laboratory Staff (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 343. เจ้าหน้าที่ Booth และเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 344. เจ้าหน้าที่ Facility (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 345. เจ้าหน้าที่ GPS (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 346. เจ้าหน้าที่ IT Support (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย,
 347. เจ้าหน้าที่ Japanese Admin (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 348. เจ้าหน้าที่ Pattern (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 349. เจ้าหน้าที่ R&D (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 350. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) (คูหาที่ 11)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย,
 351. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 352. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 353. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 354. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 15,300 บาท / สวัสดิการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 / เพศ ชาย, หญิง
 355. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 15 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 356. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ 9)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 357. เจ้าหน้าที่การตลาด (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 14,000 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 358. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 359. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 360. เจ้าหน้าที่การเงิน (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 14,000 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 361. เจ้าหน้าที่ขนส่ง / ปฏิบัติการขนส่ง (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 15,300 บาท / สวัสดิการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. / เพศ ชาย,
 362. เจ้าหน้าที่ขาย (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 363. เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 364. เจ้าหน้าที่ขายภาคอีสาน (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 365. เจ้าหน้าที่ขายเชิงรุก (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 366. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 367. เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ (Put to light ) (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 368. เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 369. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 370. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คูหาที่ 51)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 371. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (คูหาที่ 51)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 372. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (คูหาที่ 51)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 373. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป. (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 374. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชชาชีพ (คูหาที่ 10)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 375. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (คูหาที่ 1)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 376. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำ โรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา, อยุธยา (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 377. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 378. เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 379. เจ้าหน้าที่งานบัญชี (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 16,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 380. เจ้าหน้าที่งานเอกสาร คีย์ข้อมูล (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 10,800 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 381. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 382. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 20,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 383. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (คูหาที่ 51)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 384. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 385. เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่ (ส านักงานใหญ่) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 386. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 387. เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้าง (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 388. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ขายประจำอำเภอ (มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด) (คูหาที่ 21)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 389. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 390. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 391. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 392. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 393. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 26,000 บาท / สวัสดิการ ทำงานเป็นกะ / เพศ ชาย,
 394. เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย ประจำจังหวัดมหาสารคาม (คูหาที่ 21)
  • เงินเดือน 13,300 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 395. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (อังกฤษ-จีน) (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ 13.00-22.00 / เพศ , หญิง
 396. เจ้าหน้าที่ธุการสำนักงานขาย (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ , หญิง
 397. เจ้าหน้าที่ธุการและบุคคล (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 16,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 398. เจ้าหน้าที่ธุรการ (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 399. เจ้าหน้าที่ธุรการ (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 400. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำที่ กทม.) (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 401. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ประสานงาน (คูหาที่ 4)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.30 / เพศ , หญิง
 402. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SME)ทั่วประเทศ (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 403. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทาง โทรศัพท์ (ภาษาอังกฤษ) (คูหาที่ 8)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ - สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เวียนกะ เวียนวันหยุด) - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขตฤกษ์) / เพศ ชาย, หญิง
 404. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำาสาขา (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 11,000 บาท / สวัสดิการ มีประสบด้านการขายหรืองานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ / เพศ ชาย, หญิง
 405. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (สำนักงานใหญ่) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 406. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (คูหาที่ 21)
  • เงินเดือน 17,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 407. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 408. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 409. เจ้าหน้าที่บัญชี (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 410. เจ้าหน้าที่บัญชี (คูหาที่ 6)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 411. เจ้าหน้าที่บัญชี (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 14,000 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 412. เจ้าหน้าที่บัญชี / ตรวจสอบภายใน (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 15,300 บาท / สวัสดิการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30- 17.30 / เพศ ชาย, หญิง
 413. เจ้าหน้าที่บัญชี / ผู้จัดการบัญชี (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 414. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 415. เจ้าหน้าที่บัญชีเกษตรกร (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00น.-17.00 น. / เพศ , หญิง
 416. เจ้าหน้าที่บุคคล (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 417. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการลงทุน (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 418. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า (ขายสินค้า) (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 419. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (คูหาที่ 55)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 420. เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI (Corporate Planning Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 421. เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย (Sales Coordinator) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 422. เจ้าหน้าที่ประสานงานบุคคล (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 423. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 424. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 425. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ส านักงานใหญ่และหมุนเวียนต่างจังหวัด) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 426. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 427. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเผยแพร่ (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 428. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal Officer) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 429. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย MD ประจำสาขาต่างหวัด (คูหาที่ 4)
  • เงินเดือน 10,000 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.30 / เพศ ชาย, หญิง
 430. เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ประจำกรุงเทพฯ) (คูหาที่ 29)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 431. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (Purchase Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 432. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (Account Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 433. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 434. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRA Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 435. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 436. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 437. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ส านักงานใหญ่) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 438. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) (คูหาที่ 51)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 439. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 440. เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) (คูหาที่ 12)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 441. เจ้าหน้าที่พัพชี (คูหาที่ 55)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 442. เจ้าหน้าที่พัสดุ (คูหาที่ ึ71)
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ จ-ส / เพศ ชาย,
 443. เจ้าหน้าที่พิธีการจ่าย (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 444. เจ้าหน้าที่ระบบบำบัด (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 445. เจ้าหน้าที่ระบบไอที (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 446. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 447. เจ้าหน้าที่รักษาเงิน (Cashier) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 448. เจ้าหน้าที่รับงาน/จัดส่ง (คูหาที่ 34)
  • เงินเดือน 15,300 บาท / สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน / เพศ ชาย, หญิง
 449. เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ QA (คูหาที่ 33)
  • เงินเดือน 18,500 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 450. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ส านักงานใหญ่, สาขาต่างจังหวัด (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 451. เจ้าหน้าที่รับฝากกล้อง-ตรวจบัตร (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 10,000 บาท / สวัสดิการ 13.00-22.00 / เพศ ชาย, หญิง
 452. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30 น. -18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 453. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 454. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ลักษณะงาน - แนะนำข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้า(ทางโทรศัพท์) ไม่ต้องออกพบลูกค้า ทำงานที่อ๊อฟฟิศ ทำงานเช้า-เย็นกลับ ไม่ต้องเข้ากะ รับเป็นพนักงานประจำ แต่ถ้าทำงานเสร็จเร็ว ได้กลับบ้านเร็ว รายได้ ** เงินเดือน+เบี้ยขยันเดือนละ 3,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่นไม่มีขีดจำกัด+รายได้อื่นๆ / เพศ ชาย, หญิง
 455. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 456. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 457. เจ้าหน้าที่ส ารวจอุบัติเหตุ (ส านักงานใหญ่และหมุนเวียนต่างจังหวัด) (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 458. เจ้าหน้าที่สนับสนุน R&D (คูหาที่ 28)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 459. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 460. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 461. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 462. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environment Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 463. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย, หญิง
 464. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 465. เจ้าหน้าที่องกรสัมพันธ์ (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 466. เจ้าหน้าที่ออกแบบ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 467. เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 468. เจ้าหน้าที่ัจัดซื้อ (คูหาที่ 53)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดเสาร์-อาทิตย์ / เพศ , หญิง
 469. เจ้าหน้าที่เครดิต (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 470. เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลฯ (คูหาที่ 40)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์ / เพศ ชาย,
 471. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 14,000 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 472. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 11)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย, หญิง
 473. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนามประจำสาขา (นครราชสรมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร) (คูหาที่ 11)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 09.00-18.00 / เพศ ชาย,
 474. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 475. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (Logistics Staff) (คูหาที่ 24)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ,
 476. เจ้าหน้าที่่รับประกัน (คูหาที่ 3)
  • เงินเดือน 14,000 บาท / สวัสดิการ 08.30-17.00 / เพศ ชาย, หญิง
 477. เจ้่าหน้าที่ IE (คูหาที่ 42)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ 08.00-18.00 / เพศ ,
 478. เซลล์โมเดิร์นเทรด ประจำกรุงเทพฯ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 15 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 479. เทเลเซลล์ ประจำกรุงเทพฯ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 11 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 480. เลขานุการ (คูหาที่ 54)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 481. เลขานุการ (คูหาที่ 43)
  • เงินเดือน 15,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 482. เว็ปดีไซน์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ กะเช้า 08.00-17.00 น. / เพศ ชาย, หญิง
 483. แคชเชียร์ (คูหาที่ 66)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง
 484. แคชเชียร์ประจำปั๊มน้ำมันและมินิมาร์ท (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 9,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 485. แม่บ้าน / รปภ. (คูหาที่ 5)
  • เงินเดือน 9,500 บาท / สวัสดิการ 13.33-22.00 / เพศ ชาย, หญิง
 486. โปรแกรมเมอร์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ จ-ศ : 07.30-18.06 น. / เพศ ชาย, หญิง
 487. โปรแกรมเมอร์ (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย, หญิง
 488. โฟร์แมน (คูหาที่ )
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 489. โฟร์แมน (คูหาที่ 32)
  • เงินเดือน 12,000 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ ชาย,
 490. โฟว์แมนเย็บ (คูหาที่ 17)
  • เงินเดือน 0 บาท / สวัสดิการ ไม่ระบุ / เพศ , หญิง