# บริษัท สถานที่
1 บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) กรุงเทพมหานคร
3 บริษัท ผลิตปัญญาจำกัด กรุงเทพมหานคร
4 บริษัท ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
5 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด กรุงเทพมหานคร
6 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร
7 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด กรุงเทพมหานคร
8 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
9 บริษัท โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร
10 มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ กรุงเทพมหานคร
11 Kan Air กรุงเทพมหานคร
12 โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
13 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
14 บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
15 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
16 บริษัทซิลค์สแปนจำกัด กรุงเทพมหานคร
17 ppp กรุงเทพมหานคร
18 บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด กรุงเทพมหานคร
19 อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
20 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) กรุงเทพมหานคร
21 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
22 บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) กรุงเทพมหานคร
23 ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) กรุงเทพมหานคร
24 แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) กรุงเทพมหานคร
25 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) กรุงเทพมหานคร
26 เมคเคอร์โฮม จำกัด (คูหาที่55) กรุงเทพมหานคร
27 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) กรุงเทพมหานคร
28 กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) กรุงเทพมหานคร
29 บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) กรุงเทพมหานคร
30 รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) กรุงเทพมหานคร
31 ผลิตปัญญา จำกัด (คูหาที่ 2) กรุงเทพมหานคร
32 วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) กรุงเทพมหานคร