# บริษัท สถานที่
1 คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) ตราด