# บริษัท สถานที่
1 สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ปทุมธานี
2 บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) ปทุมธานี