# บริษัท สถานที่
1 ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) ปราจีนบุรี