# บริษัท สถานที่
1 บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด ภูเก็ต
2 ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) ภูเก็ต