# บริษัท สถานที่
1 ร้านแท่นทองคว้านเจียร์ มหาสารคาม
2 ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขามหาสารคาม) มหาสารคาม
3 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาสารคาม
4 บริษัท มิตซู มหาสารคาม มหาสารคาม
5 บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มหาสารคาม
6 คูโบต้ามหาสารคาม (ฝากรับ) มหาสารคาม
7 วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย) จำกัด (ฝากรับ) มหาสารคาม
8 ทุ่งดินดำเอเยนซี่จำกัด มหาสารคาม
9 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาสารคาม
10 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด มหาสารคาม
11 ร้านโมเดิร์นกิฟท์ มหาสารคาม
12 หจก. สารคามพัฒนาการก่อสร้าง มหาสารคาม
13 บจก.คูโบต้ามหาสารคาม มหาสารคาม
14 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด มหาสารคาม
15 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด มหาสารคาม
16 สถาบันคณิตศาสตร์เช็นส์แมธ(โกสุมพิสัย) มหาสารคาม
17 บ.เมืองไทยประกันชีวิต (คูหาที่ 44) มหาสารคาม
18 บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (คูหาที่41) มหาสารคาม
19 อารีมิตร ยนตรการ จำกัด (คูหาที่ 57) มหาสารคาม
20 อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (คูหาที่ 58) มหาสารคาม
21 อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) มหาสารคาม
22 อาระยะยนตรกิจ (คูหาที่ 60) มหาสารคาม
23 The Pizza Company (คูหาที่ 30) มหาสารคาม
24 บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) มหาสารคาม
25 ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) มหาสารคาม
26 สนง.คุณพรทิพย์ กุลหลี (คูหาที่ 23) มหาสารคาม
27 ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19) มหาสารคาม
28 วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17) มหาสารคาม
29 ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด (คูหาที่ 4) มหาสารคาม