# บริษัท สถานที่
1 แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด ร้อยเอ็ด
2 บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต (ร้อยเอ็ด)(คูหาที่ 26) ร้อยเอ็ด
3 แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) ร้อยเอ็ด