# บริษัท สถานที่
1 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น
2 หจก.เอส พี เอส เวิลด์ เพลส คอนโทรล ขอนแก่น
3 บริษัท โทเทิ่ล แอ็กเซ๊ส คอมมูนิเคชั่น ขอนแก่น
4 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนสโซ,ชันส์ (ประเทศไทย) ขอนแก่น
5 บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด ขอนแก่น
6 ขอนแก่นแหอวน ขอนแก่น
7 บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด ขอนแก่น
8 บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด (โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น) (ฝากรับ) ขอนแก่น
9 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด(ฝากรับ) ขอนแก่น
10 บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัด ขอนแก่น
11 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) ขอนแก่น
12 โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) ขอนแก่น
13 สหชัย อลูมิเนียม-อัลลอย (คูหาที่67) ขอนแก่น
14 ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) ขอนแก่น
15 สันติบุรี เดเวอลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (คูหาที่ 20) ขอนแก่น
16 โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ขอนแก่น
17 ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ขอนแก่น
18 เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) ขอนแก่น