# บริษัท สถานที่
1 บมจ.ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) สาขา 3 สมุทรปราการ
2 ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัด (ฝากรับ) สมุทรปราการ
3 บริษัท แอ็ปสันเทค จำกัด สมุทรปราการ
4 บริษัท เกรทเตอร์แดนแมท จำกัด สมุทรปราการ
5 ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) สมุทรปราการ
6 เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป(เครื่องเจริญโภคภัณฑ์) (คูหาที่ 22) สมุทรปราการ
7 มูราโมโด้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) (คูหาที่53) สมุทรปราการ
8 ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด (คูหาที่ 16) สมุทรปราการ
9 เจเทคโต (ไทนแลนด์) สมุทรปราการ