# บริษัท สถานที่
1 fortune foam products สมุทรสาคร
2 ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) สมุทรสาคร
3 เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง สมุทรสาคร