# บริษัท สถานที่
1 อัลฟาเมตริคส์ จำกัด (คูหาที่ 27) สระบุรี
2 Sun food international (คูหาที่ 15) สระบุรี