# บริษัท สถานที่
1 เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด (ฝากรับ) สุรินทร์
2 บริษัท นพเก้าโฮมมาร์ท จำกัด สุรินทร์
3 บริษัท-ไฮ เทค สุรินทร์ แอพพาเรล จำกัด สุรินทร์
4 บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสาขาสุรินทร์ สุรินทร์
5 บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) สุรินทร์
6 น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) สุรินทร์
7 นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) สุรินทร์