# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ผช.ผจก.ฝ่ายขายในประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ผช.ผจก.ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
3 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ผู้จัดการแผนกบริหารข้อมูล ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
4 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ผู้จัดการแผนกผลิต ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
5 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ผู้จัดการแผนกบุคคล ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
6 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
7 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน วิศวกร (ฝ่ายผลิต ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
8 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน วิศวกร R&D ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
9 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน หัวหน้าหน่วยผลิต ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
10 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน System Administrator ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
11 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน จนท.ขายในประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
12 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
13 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน โปรแกรมเมอร์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
14 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน จนท.บริหารข้อมูล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
15 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน จนท.จัดซื้อต่างประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
16 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน จป.วิชาชีป ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
17 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน Sale Executive ต่างประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
18 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน PROJECT MANAGER ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
19 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
20 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
21 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน จนท.จัดซื้อ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
22 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน จนท.วางแผน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
23 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ช่างไฟฟ้า ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
24 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน ช่างเทคนิค ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น
25 20 มีนาคม 2558 ขอนแก่นแหอวน พนักงานฝ่ายผลิต ม.6 ปวช. / อื่น ๆ ป.6 16 ไม่ระบุ ขอนแก่น