# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี ป.โท / อื่น ๆ วุฒิปริญญาตรี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการอาคารและสถานที่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ • วุฒิปริญญาตรี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประจำสาขา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้วยประสบการณ์ผ่านงานเอกสารมา 2 ปี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(Recruit) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปริญญาตรี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถส่งอาหารตามบ้านประจำ MK โลตัสวัชรพล ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างซ่อมบำรุงประจำศูนย์การค้า London Street ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ว่าจ้างผู้รับเหมา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ว่าจ้างผู้รับเหมา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานธุรการ ฝ่ายดูแลสาขา ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ วุฒิ ปวช.- ปวส. 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจัดซื้อ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ • วุฒิปริญญาตรี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน ฝ่ายเดลิเวอรี่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ • วุฒิปริญญาตรี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานเสิร์ฟ/ครัว (ประจำเอ็มเคสาขา โซนราชพฤกษ์) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
13 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานเสิร์ฟ/ครัว (ประจำเอ็มเคสาขา The Paseo สุภิบาล 3) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
14 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถส่งอาหารตามบ้าน ฝ่ายเดลิเวอรี่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
15 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
16 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด ฝ่ายดูแลสาขา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
17 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานเสิร์ฟ/ครัว (ประจำเอ็มเคสาขา เซ็นทรัลบางนา , บิ๊กซีบางนา , โลตัสบางนา , เมกาบางนา , SF ปิยะรมย์) ฝ่ายดูแลสาขา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
18 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,ประจำสำนักงานและช่างซ่อมบำรุง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
19 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและช่างซ่อมบำรุง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
20 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,ประจำสำนักงานและช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายเดลิเวอรี่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
21 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QA) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
22 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถส่งอาหารตามบ้าน (ประจำสาขา ทียูโดม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ฝ่ายเดลิเวอรี่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
23 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ พนักงานขับรถส่งอาหารตามบ้าน (ประจำสาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช) ฝ่ายเดลิเวอรี่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
24 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน PM ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปวช-ปวส. 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
25 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานล้างภาชนะ (ประจำสาขาโซนรัชดา) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
26 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครัวอาหารญี่ปุ่น(เชฟเทปันยากิ) ประจำร้านมิยาซากิ สาขา เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
27 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานเสิร์ฟ (ประจำสาขาโซนจังหวัดระยอง) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
28 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
29 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถส่งอาหารตามบ้าน (ประจำสาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
30 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน PM ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปวช-ปวส. 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
31 - บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานล้างภาชนะ (ประจำสาขาโซนรัชดา) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 96 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร