# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป(เครื่องเจริญโภคภัณฑ์) (คูหาที่ 22) พนง.ธุรการการขายประจพสนง.หนองแขม กทม. ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 22 15000 สมุทรปราการ
2 - เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป(เครื่องเจริญโภคภัณฑ์) (คูหาที่ 22) พนง.ประสานระบบสารสรเทศ ประจำสนง.ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 22 15000 สมุทรปราการ
3 - เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป(เครื่องเจริญโภคภัณฑ์) (คูหาที่ 22) พนักงานขาย ประจำพื้นที่อุดร/พัทยากรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 22 18000 สมุทรปราการ