# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 14000 กรุงเทพมหานคร
2 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) เจ้าหน้าที่การตลาด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 14000 กรุงเทพมหานคร
3 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) Programmer / Tester (สนญ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 21000 กรุงเทพมหานคร
4 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) System / Network Engineer (สนญ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 23000 กรุงเทพมหานคร
5 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 26000 กรุงเทพมหานคร
6 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) เจ้าหน้าที่บัญชี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 14000 กรุงเทพมหานคร
7 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) เจ้าหน้าที่การเงิน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 14000 กรุงเทพมหานคร
8 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) เจ้าหน้าที่่รับประกัน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 14000 กรุงเทพมหานคร
9 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) Call Center (ไทย/อังกฤษ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 19000 กรุงเทพมหานคร
10 - วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ูหาที่ 3) IT Support / เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 3 14000 กรุงเทพมหานคร