# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) เจ้าหน้าที่ GPS ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร
2 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) จป.วิชชาชีพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 18000 กรุงเทพมหานคร
3 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) ผจก.ร้านกาแฟฝึกหัด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร
4 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 20000 กรุงเทพมหานคร
5 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) โฟร์แมน ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 12000 กรุงเทพมหานคร
6 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) ช่างซ่อมบำรุง ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 12000 กรุงเทพมหานคร
7 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร
8 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) บาริสต้า (พนักงานชงกาแฟ) ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 9500 กรุงเทพมหานคร
9 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) พนักงานเติมน้ำมัน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 300 กรุงเทพมหานคร
10 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) จนท.จัดหาสถานี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร
11 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน / ขับรถเทเลอร์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 18000 กรุงเทพมหานคร
12 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) พนักงานขับรถส่งสินค้ามินิมาร์ท ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 12000 กรุงเทพมหานคร
13 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) แคชเชียร์ประจำปั๊มน้ำมันและมินิมาร์ท ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 9000 กรุงเทพมหานคร
14 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) วิศวกรโยธา ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 18000 กรุงเทพมหานคร
15 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร
16 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) ช่างยนต์ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 12000 กรุงเทพมหานคร
17 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) ผจก.มินิมาร์ทฝึกหัด ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร
18 - ปิโตรเลียมไทยคอปเปอเรชั่นจำกัด (คูหาที่ 32) ผจก.สถานีบริการฝึกหัด(ปั๊มน้ำมัน) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 32 15000 กรุงเทพมหานคร