# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) วิศกรเครื่องกล / อื่น ๆ ป.ตรี สาขา วศ.บ.เครื่องกล 0-2 20000 กรุงเทพมหานคร
2 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) ช่างเทคนิค / พนง.ผลิต / พนง.Q.C. (ประจำหน่วยผลิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล) / อื่น ๆ ปวส.สายช่างทุกสาขา 0-5 10800 กรุงเทพมหานคร
3 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) เจ้าหน้าที่บัญชี / ตรวจสอบภายใน / อื่น ๆ ป.ตรี สาขาบัญชี 0-2 15300 กรุงเทพมหานคร
4 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) เจ้าหน้าที่ขนส่ง / ปฏิบัติการขนส่ง / อื่น ๆ ป.ตรี สาขาช่างอุตสาหกรรมต่างๆ 0-2 15300 กรุงเทพมหานคร
5 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) เจ้าหน้าที่รับงาน/จัดส่ง / อื่น ๆ ป.ตรี ทุกสาขา 0-2 15300 กรุงเทพมหานคร
6 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) เจ้าหน้าที่การตลาด / อื่น ๆ ป.ตรี ทุกสาขา 0-2 15300 กรุงเทพมหานคร
7 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) ผู้แทนขาย / อื่น ๆ ป.ตรี ทุกสาขา 0-2 15300 กรุงเทพมหานคร
8 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) วิศวกรคอมพิวเตอร์ / อื่น ๆ ป.ตรี สาขา วศ.บ.คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-2 17300 กรุงเทพมหานคร
9 28 มีนาคม 2560 ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด (คูหที่ 34) วิศวกรโยธา / Senior Civil Engineer / อื่น ๆ ป.ตรี-โท สาขา วิศวกรรมโยธา 1-5 20000 กรุงเทพมหานคร