# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 1 มกราคม 2560 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) พนักงานธุรการ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ - 12000 นครราชสีมา
2 1 มกราคม 2560 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) ผู้จัดการฝ่ายผลิต / อื่น ๆ ปริญญาตรี 5 ไม่ระบุ นครราชสีมา
3 1 มกราคม 2560 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) พนักงานขาย / อื่น ๆ ปริญญาตรี - 17000 นครราชสีมา
4 1 มกราคม 2560 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) วิศวกรการผลิต / อื่น ๆ ปริญญาตรี 0 24000 นครราชสีมา
5 1 เมษายน 2560 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) ล่ามภาษาอังกฤษ(ทำงาน 9-16 เมษายน 60) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ - 12000 นครราชสีมา