# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Account Officer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 36 18000 นครราชสีมา
2 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Marketing Officer (Fixed Boradband) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 36 18000 นครราชสีมา
3 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Marketing Officer ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 36 18000 นครราชสีมา
4 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Direct Sales Staff (ขาย SIM) ป.โท / อื่น ๆ หรือเทียบเข้าทุกสาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสบการณ์ 36 13000 นครราชสีมา
5 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Administration Support Officer ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 36 13000 นครราชสีมา
6 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Engineer (Power and Facility) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 36 22000 นครราชสีมา
7 - แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) Branch Technical Officer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 36 15000 นครราชสีมา