# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ป.ตรี / อื่น ๆ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานบุคคล ป.ตรี / อื่น ๆ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม IT Support ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต ป.ตรี / อื่น ๆ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานธุรการ ป.ตรี / อื่น ๆ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานจัดซื้อ ป.ตรี / อื่น ๆ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม โปรแกรมเมอร์ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม การตลาดระหว่างประเทศ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานบัญชี ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
13 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานคลังสินค้า ม.6 ปวช. ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 310 กรุงเทพมหานคร
14 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานบรรจุ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 310 กรุงเทพมหานคร
15 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานคิวซี ม.6 ปวช. ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 310 กรุงเทพมหานคร
16 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานฝ่ายผลิต ม.6 ปวช. ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 310 กรุงเทพมหานคร
17 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม พนักงานจัดส่ง ม.6 ปวช. ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 310 กรุงเทพมหานคร
18 12 มกราคม 2561 บจก. วงศ์เอกอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร