# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เซลล์โมเดิร์นเทรด ประจำกรุงเทพฯ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 15 นครราชสีมา
2 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เทเลเซลล์ ประจำกรุงเทพฯ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 11 นครราชสีมา
3 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) ผู้จัดการฝ่ายขาย(โรงแรม) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 25 นครราชสีมา
4 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) โฟร์แมน ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 12000 นครราชสีมา
5 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) พนักงานรักษาความปลอดภัย (ประจำโครงการบ้านจัดสรร- หมู่บ้าน ดิไอคอน) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 ไม่ระบุ นครราชสีมา
6 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) คนสวน (ประจำโครงการบ้านจัดสรร- หมู่บ้าน ดิไอคอน) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 300 นครราชสีมา
7 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า (ขายสินค้า) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 ไม่ระบุ นครราชสีมา
8 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 12 นครราชสีมา
9 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่ขายเชิงรุก ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 12 นครราชสีมา
10 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 12 นครราชสีมา
11 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่บัญชี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 12 นครราชสีมา
12 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่การตลาด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 12 นครราชสีมา
13 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) ที่ปรึกษาการขาย (บ้านจัดสรร) ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 10 นครราชสีมา
14 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) ผู้ช่วยผู้บริหาร (ด้านการตลาด ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 20 นครราชสีมา
15 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) ช่างบริการ ประจำสาขากรุงเทพฯ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 ไม่ระบุ นครราชสีมา
16 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขากรุงเทพฯ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 ไม่ระบุ นครราชสีมา
17 - สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) เจ้าหน้าที่เครดิต ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 39 ไม่ระบุ นครราชสีมา