# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด (คูหาที่ 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย MD ประจำสาขาต่างหวัด ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 4 10000 มหาสารคาม
2 - ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด (คูหาที่ 4) เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ประสานงาน ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 4 9500 มหาสารคาม
3 - ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด (คูหาที่ 4) พนักงานส่งเอสารประจำศูนย์ประสานงาน ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 4 11500 มหาสารคาม