# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) (คูหาที่41) พนักงาน ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 41 ไม่ระบุ มหาสารคาม