# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) Sale / AE ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) ช่างเทคนิค / โฟร์แมน ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้าหน้าที่การตลาด ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้าหน้าที่ Pattern ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป. ปวช. ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้่าหน้าที่ IE ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้าหน้าที่บัญชี / ผู้จัดการบัญชี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่ 42) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 42 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร