# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) พนักงานทั่วไป ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 310 ปทุมธานี
2 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) ช่างกลึง/กัด/ไส/มิลลิ่ง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 12000 ปทุมธานี
3 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) ช่างแมคคานิค ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 12000 ปทุมธานี
4 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) พนักงานขับรถ 4,6,10,12 เครน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 ไม่ระบุ ปทุมธานี
5 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) เลขานุการ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 15000 ปทุมธานี
6 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) ธุรการ ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 12000 ปทุมธานี
7 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) วิศวกรไฟฟ้า ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 18000 ปทุมธานี
8 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) จป.วิชาชีพ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 ไม่ระบุ ปทุมธานี
9 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปวส. ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 ไม่ระบุ ปทุมธานี
10 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) เจ้าหน้าที่บุคคล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 15000 ปทุมธานี
11 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) เจ้าหน้าที่การตลาด ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 15000 ปทุมธานี
12 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) ช่างไฟฟ้า ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 12000 ปทุมธานี
13 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 ไม่ระบุ ปทุมธานี
14 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) วิศวกรออกแบบเครื่องจักร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 18000 ปทุมธานี
15 - บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (คูหาที่ 43) วิศวกรเครื่องกล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 43 18000 ปทุมธานี