# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) ฝ่ายขาย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ 12000 ขอนแก่น
2 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) ฝ่ายการตลาด ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปริญญาตรี 12000 ขอนแก่น
3 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) กรฟฟิคดีไซน์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ คณะใดก็ได้ 12000 ขอนแก่น
4 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) บัญชี ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ 12000 ขอนแก่น
5 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) พนักงานขายภาษาต่างประเทศ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ 12000 ขอนแก่น
6 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) เว็ปดีไซน์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเว็ปไซต์ 12000 ขอนแก่น
7 1 มกราคม 2560 เพ็ญประภาเภสัช (คูหาที่46) IT Support ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12000 ขอนแก่น