# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) ช่างซ่อมบำรุง / ช่างก่อสร้าง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 9500 กรุงเทพมหานคร
2 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) แม่บ้าน / รปภ. ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ป.6ขึ้นไป 5 9500 กรุงเทพมหานคร
3 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) นักแสดง ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 15000 กรุงเทพมหานคร
4 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) เจ้าหน้าที่องกรสัมพันธ์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 15000 กรุงเทพมหานคร
5 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 12000 กรุงเทพมหานคร
6 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (อังกฤษ-จีน) ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 12000 กรุงเทพมหานคร
7 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) เจ้าหน้าที่ธุการสำนักงานขาย ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 12000 กรุงเทพมหานคร
8 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) เจ้าหน้าที่รับฝากกล้อง-ตรวจบัตร ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 10000 กรุงเทพมหานคร
9 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) พนักงานฉากหลังและสนับสนุนการแสดง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ป.6ขึ้นไป 5 9500 กรุงเทพมหานคร
10 - รัชดานิรมิต จำกัด (คูหาที่ 5) ช่างเทคนิคงานแสดง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 5 9500 กรุงเทพมหานคร