# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ช่างซ่อมรถบรรทุก (ชลบุรี) ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ช่างไฟฟ้ารถยนต์และแอร์รถยนต์ (ชลบุรี) ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
3 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ที่ปรึกษางานบริการ Service Advisor (ชลบุรี) ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
4 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ช่างยนต์ ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
5 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) พนักงานขับรถ / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
6 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) Foreman (ชลบุรี) ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
7 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 35000 ขอนแก่น
8 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 30000 ขอนแก่น
9 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
10 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
11 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
12 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) วิศวกร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
13 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) IT Support ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
14 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
15 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) เจ้าหน้าที่บัญชี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
16 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำที่ กทม.) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
17 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) เจ้าหน้าที่ธุรการ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
18 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) พนักงานคลังสินค้า ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น
19 - ช ทวี จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 6) พนักงานฝ่ายผลิต ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 6 ไม่ระบุ ขอนแก่น