# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) ช่างซ่อมบำรุง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
2 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) เจ้าหน้าที่ขาย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
3 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) พนักงานขับรถ 6 ล้อ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
4 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) เจ้าหน้าที่การตลาด ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
5 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) เจ้าหน้าที่ออกแบบ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
6 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
7 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) Export Sales ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
8 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
9 - ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (คูหาที่ 64) ผู้จัดการฝ่ายตลาด ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 64 ไม่ระบุ สมุทรสาคร