# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 350 สุรินทร์
2 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 9000 สุรินทร์
3 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงานขับรถ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 300 สุรินทร์
4 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงานจัดซื้อ ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 8000 สุรินทร์
5 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงานขาย PC(สี) +อื่นๆ ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 ไม่ระบุ สุรินทร์
6 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) สถาปนิก ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 ไม่ระบุ สุรินทร์
7 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงาน (กัมพูชา-ต่างด้าว) ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 9000 สุรินทร์
8 - นพเก้าโฮมมาร์ท (คูหาที่ 65) พนักงานยกของ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 65 300 สุรินทร์