# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - Kbank Contact Center (คูหาที่ 8) เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทาง โทรศัพท์ (ภาษาอังกฤษ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 8 ไม่ระบุ นนทบุรี