# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - มบจ.กรุงไทย แอกซ่า (คูหาที่ 9) ตัวแทนขายประกันชีวิต ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
2 - มบจ.กรุงไทย แอกซ่า (คูหาที่ 9) เจ้าหน้าที่การตลาด ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 9 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์