# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด Admin Officer ประชาสัมพันธ์คุณภาพอ้อย ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 10 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
2 - บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด Store Officer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 10 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
3 - บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด นักวิชชาการเกษตร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 10 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
4 - บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด วิศวกรโครงการ Project Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 10 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
5 - บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด วิศวกรสิ่งแวดล้อม ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 10 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
6 - บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชชาชีพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 10 ไม่ระบุ กาฬสินธุ์