# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสาขาขอนแก่น) ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 11 ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 - เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาขอนแก่น) ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 11 ไม่ระบุ ขอนแก่น
3 - เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 11 ไม่ระบุ ขอนแก่น
4 - เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนามประจำสาขา (นครราชสรมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร) ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 11 ไม่ระบุ ขอนแก่น
5 - เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) รับสมัครผู้ทุพพลภาพ (ผู้พิการ) ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 11 ไม่ระบุ ขอนแก่น
6 - เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 11) นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 11 ไม่ระบุ ขอนแก่น