# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) ผู้แนะนำการลงทุน (Wealth Trainee) ประจำสาขาทั่วประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) พนักงานธนกิจฝึกหัด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) เจ้าหน้าที่ Booth และเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) Call Center Agent ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SME)ทั่วประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (คูหาที่ 12) เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 12 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร