# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงงานบัญชี ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 13000 อุบลราชธานี
2 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงานโปรแกรมเมอร์ ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 15000 อุบลราชธานี
3 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงงานออกแบบตกแต่งภายใน ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 15000 อุบลราชธานี
4 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงานการตลาด ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 12000 อุบลราชธานี
5 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงงานจัดซื้อ ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 25000 อุบลราชธานี
6 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงานขาย (PC) สาขา รังสิต พระราม2 เชียงใหม่ บางบัวทอง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 13500 อุบลราชธานี
7 - ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) พนักงานตรวจเช็คสินค้า สาขารังสิต พระราม2 เชียงใหม่ บางบัวทอง ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 14 13000 อุบลราชธานี