# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - Sun food international (คูหาที่ 15) บัญชี ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
2 - Sun food international (คูหาที่ 15) TCT ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
3 - Sun food international (คูหาที่ 15) วิศวกรไฟฟ้า ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
4 - Sun food international (คูหาที่ 15) วิศวกรเครื่องกล ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
5 - Sun food international (คูหาที่ 15) HR ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่จำกัดวุฒิ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
6 - Sun food international (คูหาที่ 15) Production ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
7 - Sun food international (คูหาที่ 15) ขายต่างประเทศ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
8 - Sun food international (คูหาที่ 15) ขายภายในประเทศ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
9 - Sun food international (คูหาที่ 15) ประสานงานขาย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี
10 - Sun food international (คูหาที่ 15) QS ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 15 ไม่ระบุ สระบุรี