# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17) พนักงานเย็บ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 17 ไม่ระบุ มหาสารคาม
2 - วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17) โฟว์แมนเย็บ ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 17 ไม่ระบุ มหาสารคาม
3 - วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17) จนท. Booking ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 17 ไม่ระบุ มหาสารคาม
4 - วี เอ เอส การ์เมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 17) จป.วิชชาชีพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 17 ไม่ระบุ มหาสารคาม