# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) วิศวกรฝ่ายผลิต ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) จนท.บัญชี-ธุการ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
3 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ช่างเทคนิค/บำรุงรักษา ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
4 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ช่างระยะพิทซ์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ม.3,ม.6 มีพื้นฐานด้านช่างซ่อมบำรุง 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
5 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ช่างCNC/ช่างกลึง ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
6 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ช่างเชื่อม ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
7 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ช่างประปา / ช่างก่อสร้าง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ป.6 ขึ้นไป 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
8 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) ช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ป.6ขึ้นไป มีพื้นฐานงานปูน/ประปา/งานเชื่อม 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
9 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) พนักงานทำสวน/ขับรถ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
10 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) พนักงานรักษาความปลอดภัย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น
11 - โรงงานทออวนเดชาพานิช (คูหาที่ 18) พนักงานฝ่ายผลิต ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 18 ไม่ระบุ ขอนแก่น