# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19) พนักงานขาย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 19 11000 มหาสารคาม
2 - ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19) พนักงานจัดเรียงตามร้าน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 19 10000 มหาสารคาม
3 - ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19) พนักงานขับรถ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 19 9500 มหาสารคาม
4 - ยูนิลอเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (คูหาที่ 19) พนักงานทีมส่ง ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 19 9000 มหาสารคาม