# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - สันติบุรี เดเวอลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (คูหาที่ 20) พนักงานต้อนรับ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 20 ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 - สันติบุรี เดเวอลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (คูหาที่ 20) การตลาด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 20 ไม่ระบุ ขอนแก่น