# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) หัวหน้าแผนกปลาและอาหารทะเล ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 25 ไม่ระบุ มหาสารคาม
2 - บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) พนักงานสินค้าเบเกอรี่ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 25 ไม่ระบุ มหาสารคาม
3 - บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) พนักงานบริหารฐานข้อมูล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 25 ไม่ระบุ มหาสารคาม
4 - บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) พนักงานสินค้าอุปโภค ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 25 ไม่ระบุ มหาสารคาม
5 - บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) พนักงานสินค้าอาหารสด ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 25 ไม่ระบุ มหาสารคาม
6 - บมจ. สยามแมคโคร (คูหาที่ 25) พนักงานจัดเรียงสินค้า ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 25 ไม่ระบุ มหาสารคาม