# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต (ร้อยเอ็ด)(คูหาที่ 26) ที่ปรึกษาทางการเงิน ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 26 ไม่ระบุ ร้อยเอ็ด