# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - อัลฟาเมตริคส์ จำกัด (คูหาที่ 27) Presales ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ สระบุรี