# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - The Pizza Company (คูหาที่ 30) พนักงานบริการเสิร์ฟ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 30 ไม่ระบุ มหาสารคาม
2 - The Pizza Company (คูหาที่ 30) พนักงานทำอาหาร ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 30 ไม่ระบุ มหาสารคาม