# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31) พนักงานจดออเดอร์ ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 31 12000 นครราชสีมา
2 - เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31) พนักงานติดรถขาย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 31 9150 นครราชสีมา
3 - เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31) พนักงานขับรถ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 31 9220 นครราชสีมา
4 - เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31) พนักงานขาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 31 12000 นครราชสีมา